Samenbeleven-cadeaus
Samenbeleven-gift4you

Hier vind je onze privacy info

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

            uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
            uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
            de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
            alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
            alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt

            om de inhoud van onze website te verbeteren
            om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de opslag van uw pc of mobiel installeert). Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

        om uw voorkeuren te registreren
        om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan ons contactformulier
        om informatie te registreren die eigen is aan u,zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
        om u bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die u zouden kunnen interesseren
        om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden
        om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt
        om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Contact

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens?

    Stuur ons een e-mail via: info@samenbeleven.nl
    Of laat een bericht achter door ons contactformulier in te vullen.

Indien u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.